Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr 2-07/2016

Zarząd Revolvent S.A. zawiadamia o zakończeniu postępowania przetargowego dotyczącego wyboru kandydata na stanowisko:

Technik laborant

w związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Revolvent S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

W wymaganym w przetargu terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki:

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-2_07