Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr 2-06/2016

Zarząd Revolvent S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące wyboru kandydata na stanowisko:

Specjalista inżynier ds. Badań Technicznych 

w związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Revolvent S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Załączniki:

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-2_06