ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2-08/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2-08/2016 z dn. 17 października 2016 r.
dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: Asystent w Zespole Modelowania i Symulacji Numerycznych

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Revolvent S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na kandydatów na stanowisko: Technik laborant

Szczegółowy opis wymagań:

1 . zo208_asystent-w-zespole-modelowania.pdf

2. zalacznik_nr_1_formularz_2_2016.docx