Unikalne technologie

Przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe zorientowane na innowacje.

Nasza misja:  Dostarczać innowacyjne technologie oparte na własnych, autorskich rozwiązaniach, odpowiadając na globalne zagrożenie pogarszającego się środowiska naturalnego człowieka

– Artur Poźniak / Prezes Zarządu

Innowacyjny rewers powietrza

Opracowana przez nasz zespół technologia rewersu powietrza oparta na opatentowanej przepustnicy otwiera nowe możliwości projektowania urządzeń wentylacyjnych (PiVent) i przemysłowych systemów odzysku ciepła (RevoHEX). Rewers powietrza to cykliczne zmiany kierunku ruchu powietrza przepływającego przez urządzenie.  Mechanizm ten umożliwia wykorzystanie doskonałych właściwości regeneracyjnych wymienników ciepła. Urządzenia z zastosowaniem przepustnicy opracowane przez spółkę mają duży potencjał konkurencyjny w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań. Rewers jest szybki i nie wymaga zatrzymywania wentylatora, czy zmiany kierunku obrotów wirnika. Zastosowanie przepustnicy rewersu elimnuje konieczność kłopotliwego obrotu złoża akumulacyjnego w stosowanych powszechnie rozwiązaniach.

Innowacyjny odzysk odpadowego ciepła spalin z konwersją na energię elektryczną

Odzysk ciepła z chłodnych ale niosących wciąż dużo energii spalin jest kłopotliwy ze względu na zagrożenie korozją wywoływaną kondensacją agresywnych związków chemicznych. Technologia RevoHEAT jest połączeniem przemian fazowych oraz oddziaływania sił odśrodkowych, którym podlega czynnik termodynamiczny krążący w urządzeniu o unikalnej konstrukcji. Umożliwia to efektywny transport ciepła od gorącego gazu do strumienia chłodzącego powietrza z jednoczesną produkcją energii elektrycznej. Technologia RevoHEAT pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności zużycia energii.