Wentylacja rozproszona

Po raz pierwszy zdecentralizowana wentylacja z odzyskiem ciepła osiągnęła dużą wydajność.


Revolvent S.A. rozwija projekt budownictworodziny bezkanałowych urządzeń wentylacyjnych z wysokowydajnym odzyskiem ciepła w oparciu o moduły odwracania kierunku przepływu powietrza.

 

Potencjalne aplikacje

Chronione patentem rozwiązanie szybkiego rewersu powietrza znalazło zastosowanie w następujących aplikacjach:

  • Rozproszona, bezkanałowa wentylacja pojedynczych pomieszczeń (do 200 m3/h) z akumulacyjnym stacjonarnym, niezamarzającym wymiennikiem ciepła.
  • Wentylacji nawiewno-wywiewnej (o dużych wydatkach) obiektów o silnym zapyleniu ze skutecznym odzyskiem ciepła z akumulacyjnym, stacjonarnym, niezamarzającym,  odpornym na zabrudzenia wymiennikiem ciepła.

wentylacja_obiektu-zabytkowegoUrządzenia wentylacyjne polecamy szczególnie dla budynków istniejących, starszych, obiektów zabytkowych i odnawianych oraz budynków podlegających termomodernizacji, wszędzie tam gdzie nie ma możliwości zastosowania klasycznych układów instalacji wentylacji kanałowej opartej o centrale wentylacyjne.

Więcej informacji: