Wentylacja obiektów inwentarskich

Bezpieczna wentylacja z odzyskiem ciepła skutkuje stworzeniem sprzyjających warunków chowu drobiu, poprawą zdrowia stada i szybszym przyrostem masy.

Wentylacja obiektów o szczególnych wymaganiach.

Do tej pory mechaniczna wentylacja ze skutecznym odzyskiem ciepła w obiektach inwentarskich o silnym zapyleniu, w szczegolności w fermach drobiu, była praktycznie niemożliwa. Revolvent, swym urządzeniem wentylacyjnym z modułem rewersu kierunku powietrza w pełni wykorzystującym zalety stacjonarnego, akumulacyjnego wymiennika ciepła, zmienia ten stan rzeczy.

Proponujemy urządzenie wentylacyjne z wymiennikiem ciepła o konstrukcji:

  • zabezpieczającej przed zabrudzeniem i zatykaniem,
  • umożliwiającej okresowe łatwe mycie i dezynfekcję,
  • zapewniającej wysoką sprawność termiczną,
  • pozwalającej uzyskać oszczędność nawet 50% na kosztach ogrzewania w porównaniu do stosowanych obecnie rozwiązań.

Właściwa dystrybucja powietrza.

Rozmieszczenie wielu współpracujących ze sobą rozproszonych urządzeń wentylacyjnych, zapewniające równomierną dystrybucję świeżego powietrza w całym obiekcie ustalamy na podstawie symulacji numerycznych.

(FILM – CFD)

Dzięki temu wszystkie ptaki wrażliwe na warunki chowu, szczególnie brojlery i indyki w pierwszych tygodniach odchowu, oddychają świeżym powietrzem o właściwej temperaturze i wilgotności.

Więcej informacji: