Przemysłowe ciepło odpadowe

Ponad 50% strat w przemyśle to straty energii cieplnej a zbyt niska temperatura często uniemożliwia jej opłacalny ekonomicznie odzysk.

Dzięki urządzeniom Climeon Ocean™ odpadowa energia w temperaturze nawet 80ºC, konwertowana na prąd elektryczny, może stać się źródłem dodatkowych przychodów.

Energia elektryczna staje się towarem deficytowym a szczególnie w okresie szczytowym zimowym lub letnim.
Rządy Państw UE poprzez Dyrektywę EED (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19. września 2012 w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej) wymagają redukcji zużycia energii o 20% do roku 2020. W przypadku Polski celem jest osiągnięcie 71,6 Mtoe przy poziomie 96,4 Mtoe z roku 2014.
Oszczędności energii wyrażone w „toe” (tonach oleju ekwiwalentnego) upoważniają przedsiębiorstwa do emisji tzw. białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).
Więcej na ten temat pod tym adresem.

Opis technologii

Urządzenie Climeon Ocean™ jest niskociśnieniowym, turbinowym agregatem prądotwórczym (generatorem energii elektrycznej) zasilanym strumieniem wody o temperaturze w zakresie 70 –  120 ºC.

schemat_proces_przemyslowy

Podstawowe zalety urządzeń Climeon Ocean™:

 • Skutecznie obniża zapotrzebowanie na chłodzenie w procesach technologicznych.
 • Oszczędza ponad 300 ton CO2 rocznie dla podstawowej wielkości urządzenia (Climeon Ocean 150).
 • Jest najskuteczniejszym na świecie niskotemperaturowym urządzeniem turbinowym ORC.
 • Konwertuje niewykorzystane ciepło odpadowe na energię elektryczną zamieniając dotychczasowe koszty na przychody.
 • Szybki montaż i zwarta konstrukcja umożliwiają bezproblemowe wdrożenie systemu bez wpływu na prowadzone procesy produkcyjne.
 • Bezpieczny system spełniający również przyszłe wymagania dotyczące norm bezpieczeństwa.
 • Skalowalność – elastyczne dopasowanie do możliwości i potrzeb użytkownika.
 • Najnowocześniejsza technologia skomercjalizowana w 2014 roku przy udziale liderów w branży: „Deprag” i „Alfa Laval” oraz wiodących uczelni wyższych.

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Certyfikat Lloyd dla zastosowań morskich – generowanie dodatkowej energii elektrycznej z ciepła wody chłodzącej silniki okrętowe.
 • Frost & Sullivan Technology leadership award 2015, National Champion for Sweden in the “European Business Awards” 2015/2016.
 • Nagroda w konkursie HeatUp Innovation ogłoszonym przez PKN ORLEN 2016 na zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła z procesu technologicznego.

Więcej informacji