Energetyka

Poprawa sprawności generowania energii elektrycznej do 14% z jednoczesnym ograniczeniem  zapotrzebowania na moc chłodzenia w instalacjach energetycznych.


Urządzenie Climeon, jest „dodatkowym stopniem turbiny” i odbiera energię ze strumienia dowolnych mediów odprowadzających ciepło do atmosfery, zamieniając je na dodatkową energię elektryczną ze sprawnością do 14%. Urządzenie jest zasilane wodą o temperaturze z zakresu od 65ºC do 120ºC, która może pochodzić bezpośrednio z istniejącej instalacji lub być przygotowana w wymienniku ogrzewanym, np. spalinami. „Ubocznym” skutkiem pracy generatora Climeon jest obniżenie zakresu temperatur odpadowego ciepła o ok 70ºC, co przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na moc chłodzenia.

 

Więcej informacji