Obliczenia numeryczne B+R

Analiza numeryczna zagadnień związanych z branżą wentylacyjną stanowi nie lada wyzwanie.

W ogólnym przypadku zaangażowane są dwa potężne działy fizyki:

  • obliczeniowa mechanika płynów – kluczowym elementem są tutaj równania Naviera-Stokesa,
  • równania rozchodzenia się ciepła.

Szczególnie wymagające są równania mechaniki płynów, gdyż nie ma jednego uniwersalnego przepisu na dobre i wiarygodne rozwiązanie zagadnienia. Obie klasy równań (mechaniki płynów i ciepła) są równaniami różniczkowymi, których rozwiązania poszukuje się najczęściej używając metody elementów skończonych (finite element method  – FEM) lub metody objętości skończonych (finite volume method – FVM). Obie metody należą do klasy metod dyskretyzacji fizycznej. Znaczy to tyle, że program komputerowy dzieli kontinuum (np. powietrze, pręt, płytę) na małe elementy i poniekąd niezależnie – dla każdego elementu rozwiązywane jest zagadnienie. Takie podejście jest najczęściej stosowane w praktyce inżynierskiej.

Niewątpliwym mankamentem każdej z metod siatkowych, a w szczególności dyskretyzacji fizycznej są duże wymagania sprzętowe. Nierzadko nawet przy bardzo szybkich komputerach pewne problemy wymagają bardzo dużej ilości czasu do samego oszacowania rozwiązania problemu. Umiejętne dysponowanie zasobami oraz świadome korzystanie z programów komputerowych pozwala racjonalizować nakłady czasowe na obliczenia.

REVOLVENT S.A. dysponuje silną stacją roboczą DELL Precision, charakteryzującą się:

  • procesorem Intel Xeon z 56 wątkami (hyperthreading),
  • dużą ilością pamięci operacyjnej (RAM) 256 GB ECC,
  • wydajną matrycą dyskową ze sprzętowym RAIDem.

W obliczeniach korzystamy głównie z programów opensource:

  • FDS,
  • openfoam,
  • FENICS project.

Zrzut ekranu 2016-07-28 o 23.22.53

 

Walidacja numeryczna w dziale B+R zostanie użyta  m.in. przy pracy nad koncepcjami: