PiVent ®

Innowacyjny szybki rewers powietrza w rozwiązaniach wentylacji kanałowej i bezkanałowej.

REVOLVENT S.A. rozwija rodzinę urządzeń wentylacyjnych w oparciu o opatentowany sposób realizacji szybkiej zmiany kierunków przepływu powietrza PiVent®.

Wentylacja bezkanałowa z odzyskiem ciepła z technologią rewersu powietrza Pivent

Urządzenie do rewersu powietrza (zwrotnica powietrza) może zostać wykorzystane w różnych aplikacjach

  • wentylacja bezkanałowa jednopomieszczeniowa z odzyskiem ciepła dla mieszkań i domów,
  • bezkanałowa lub semikanałowa wentylacja jednopomieszczeniowa z odzyskiem ciepła o podwyższonym wydatku dla budynków użyteczności publicznej w tym muzeów, biur, przedszkoli i szkół itp.,
  • wentylacja bezkanałowa pomieszczeń hodowlanych z odzyskiem ciepła z wymiennikami nie ulegającymi nadmiernemu zabrudzeniu przy pracy w trudnych warunkach otoczenia,
  • natychmiastowa rewersja wentylacji głównej w kopalniach lub tunelach komunikacyjnych w przypadku wystąpienia pożaru itp.
  • elektrownie wodne (PiVent® OWC).

Projekt został wsparty przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polski Instytut Badań i Rozwoju oraz prywatnych inwestorów.

Rozwiązanie jest chronione zgłoszeniem patentowym.

Wizualizacja bezkanałowej wentylacji pomieszczeń hodowlanych z wykorzystaniem technologii Pivent® zapewniającej bardzo wysoki stopień odzysku ciepła /Poniżej Wentylacja bezkanałowa z odzyskiem ciepła na farmie brojlerów.

Licencja

Spółka udzieliła licencji ograniczonej, na wielu polach technologia jest w dalszym ciągu możliwa od implementacji i licencjonowania. Prosimy o przesyłanie zapytań na adres biura.

Więcej informacji