RevoHEX ®

Regeneracyjny Stacjonarny Podgrzewacza Powietrza RevoHEX® – koncepcja

Urządzenie zastępujące Regeneracyjny Obrotowy Podgrzewacz Powietrza (ROPP znany również jako LUVO)

Koncpecja RevoHEX® zakłada:

  • zastąpienie obrotowego złoża regeneracyjnego ROPP-LUVO – złożem stacjonarnym (nieruchomym)
  • wykreowanie za pomocą obrotowych przepustnic Pivent® cyklicznie zmieniającego kierunek przepływu powietrza i spalin przez nieruchome złoże
  • uzyskanie stałego strumienia spalin i podgrzanego powietrza dzięki podłączenia kilku współpracujących dwuwentylatorowych sekcji do odpowiednich kolektorów
  • zmniejszenie masy ruchomych elementów a przez to zużycia energii
  • wyeliminowanie znaczącej części przecieków i nieszczelności
  • wyeliminowanie konieczności chłodzenia łożysk rotora