Nasze technologie

PiVent ®

PiVent <sup>®</sup>
Innowacyjny szybki rewers powietrza w rozwiązaniach wentylacji kanałowej i bezkanałowej.

Więcej...

RevoHEX ®

RevoHEX <sup>®</sup>
Regeneracyjny Stacjonarny Podgrzewacza Powietrza RevoHEX® - koncepcja Urządzenie zastępujące Regeneracyjny Obrotowy Podgrzewacz Powietrza (ROPP znany również jako LUVO)

Więcej...

RevoHEAT

RevoHEAT
RevoHEAT to nowa generacja urządzeń, wykorzystujących Organiczny Cykl Rankine’a do wysokosprawnej konwersji energii cieplnej z ciepła odpadowego na energię elektryczną, o rewolucyjnej konstrukcji, będąca przedmiotem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Revolvent S.A. Projekt RevoHEAT (POIR 1.1.1.) Revolvent Spółka Akcyjna otrzymała dofinansowananie z Funduszy Europejskich projektu pod tytułem "Nowa generacja urządzeń, wykorzystujących Organiczny Cykl Rankine’a do wysokosprawnej...

Więcej...