Kontakt

REVOLVENT S.A.

ul. Katowicka 89B/17 • 61-131 Poznań • Poland
NIP 782-26-09-067 • KRS 0000601977 • REGON 36373318700000
WBK S.A. 40 1090 1056 0000 0001 3179 2255
Kapitał zakładowy: 129.999 PLN

mail: info(a)revolvent.com