O firmie

Spółka powstała w 2015 roku, kiedy to grono wynalazców znalazło wsparcie ze strony inwestorów w programie Bridge Alfa.

Jesteśmy podmiotem badawczo-rozwojowym, prowadzimy prace zmierzające do komercjalizacji wynalazków wniesionych do spółki przez wynalazców będących akcjonariuszami spółki, jak i powstałych w okresie późniejszym nowych koncepcji. Jesteśmy zorientowani na sprzedaż licencji do wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych. Działamy w „klasycznej” technice – jesteśmy skoncentrowani na wynalazkach zwiększających efektywność energetyczną w gospodarce. Pierwszej licencji udzieliliśmy w maju 2017 roku.

Posiadamy opatentowane rozwiązania oparte na prostych jak i bardziej skomplikowanych technicznych urządzeniach.

Zapraszamy przedsiębiorców do kontaktu.