Revolvent w gronie wyróżnionych firm przez ARP oraz Porty Lotnicze

Porty Lotnicze wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu wybrały zwycięzców Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów.

W gronie nagrodzonych firm znalazło się rozwiązanie opracowane przez Revolvent S.A.

Do IV edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów wpłynęło 66 zgłoszeń. W finale znalazło się 15 najciekawszych rozwiązań, które najlepiej odpowiadały na oczekiwania określone przez Porty Lotnicze. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 11 stycznia 2017 r.

Firma Revolvent została doceniona za rozwiązanie oparte na technologii Pivent pozwalające na kreowaniu silnego strumienia świeżego powietrza o cyklicznie zmieniającym się kierunku („do” i „z” pomieszczenia), bez konieczności podgrzewania go. „Oddychający” system wentylacji umożliwia zastosowanie pasywnych wymienników ciepła, które można umieścić w niekontrolowanym dotychczas strumieniu powietrza napowietrzanie.

IMG_1776

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr 2-08/2016

Zarząd Revolvent S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące wyboru kandydata na stanowisko:

Asystent w Zespole Modelowania i Symulacji Numerycznych

w związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Revolvent S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Załączniki:

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-2_08

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr 2-06/2016

Zarząd Revolvent S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące wyboru kandydata na stanowisko:

Specjalista inżynier ds. Badań Technicznych 

w związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Revolvent S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Załączniki:

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-2_06

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr 2-05/2016

Zarząd Revolvent S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące wyboru kandydata na stanowisko:

Specjalista inżynier ds. AKPiA

w związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Revolvent S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Załączniki:

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-2_05

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr 2-07/2016

Zarząd Revolvent S.A. zawiadamia o zakończeniu postępowania przetargowego dotyczącego wyboru kandydata na stanowisko:

Technik laborant

w związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Revolvent S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

W wymaganym w przetargu terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki:

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-2_07

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr 2-04/2016

Zarząd Revolvent S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące wyboru kandydata na stanowisko:

Asystent Z-cy Kierownika Projektu B+R

w związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Revolvent S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Załączniki:

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-2_04

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr 2-03/2016

Zarząd Revolvent S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące wyboru kandydata na stanowisko:

Asystent Kierownika Projektu B+R

w związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Revolvent S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Załączniki:

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-2_03

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr 2-02/2016

Zarząd Revolvent S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące wyboru kandydata na stanowisko:

Z-ca Kierownika Projektu B+R

w związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Revolvent S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Załączniki:

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-2_02

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr 2-01/2016

Zarząd Revolvent S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące wyboru kandydata na stanowisko:

Kierownik Zespołu Modelowania i Symulacji Numerycznych

w związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Revolvent S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

informacja-o-wyniku-postepowania-ofertowego-nr-2-01

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr 01/2016

Zarząd Revolvent S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Revolvent S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 01/2016